24 Nisan 2024 Çarşamba

'Sağlık Bakanlığı yetkisini ilaç tekellerine devretti'

Meclisten geçen sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifi değerlendiren TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, yabancı firmalardan alınan ilaçlar için Bakanlık analizinin kaldırıldığını belirtti.

'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulunda tüm itirazlara rağmen kabul edildi. Sağlık emek ve meslek örgütleri ile muhalefet milletvekillerinin çabalarına rağmen geçen kanun teklifi, halk sağlığı ve sağlık emekçilerinin haklarına yönelik ciddi sorunlar barındırıyor.

'HALK SAĞLIĞI RİSKE ATILIYOR'
Sağlık sisteminde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine kanun teklifinde ilaç tekellerinin talepleri öne çıktı. Yapılan değişikliği Evrensel gazetesine değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, kanunda ilaç ruhsatlandırmasına yönelik düzenlemeyle, yabancı ülkelerden getirilen ilaçlar için ruhsatlandırma işlemlerinde beş numune alınır ibaresinin yürürlükten kaldırıldığını söyledi. Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırma sürecinde üretici tarafından yapılan analizlere ek olarak yaptığı yeniden analizin kaldırıldığına dikkat çeken Ökten, "Böylece ruhsatlandırma sürecinde üretici firma tarafından yapılan analizler yeterli görülecek. Bakanlığın yaptığı analiz bu düzenlemeyle ortadan kalkıyor. Sadece ilacı üreten firmanın yapacağı analiz yeterli olmaz. İlaçların mutlaka bağımsız bir laboratuvar, kurum tarafından da analiz edilmesi gerekir. Bakanlık 'Biz artık bunu yapmayacağız' diyor. Bakanlık yetkisini özel ilaç şirketlerine devretmiş oluyor. Bu ilaç tekellerine bırakılacak bir konu değil. Bu aslında uzun süredir ilaç şirketlerinin istediği bir şeydi. Bu halk sağlığının riske atılması ve ciddi sağlık sorunlarına yol açmak demek" tepkisini gösterdi.

Kanunda sağlık emekçileri ve hekimlerin talepleri yer almazken disiplin cezası maddesiyle uyarı ve kınama cezası alanlara aylıktan kesme cezalarının yanı sıra kademe ilerlemesi cezası ve ek ödeme yapılmayacağı ibaresinin de eklendiğini belirten Ökten, "Yani disiplin cezası verip uyarma, kınama verdikten sonra bir de ek bir ceza veriyorsunuz. Bu aslında daha önce geçirilmişti ama Anayasa Mahkemesinden döndü. Şimdi aynı maddeyi tekrar getiriyorlar. Bu Anayasa'yı da tanımazlık anlamına gelir" dedi.

'SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ YER ALMADI'
Kanunda hekimlerin, sağlık emekçilerinin talepleri ve onlara verilen sözlerin de yer almadığını belirten Ökten, "Sağlık çalışanlarının sabit ücretleri hak kaybı olmadan emekliliğe yansısın, nöbet ücretleri düzenlensin, uzman aile hekimlerinin taban ücreti uzman hekimlerle aynı olsun. Aile sağlığı merkezleri (ASM) kamu binalarında yer alsın, sağlıkta şiddete karşı önlemler, döner sermaye, ek ödeme gibi ücretlerin emekliliğe yansıması taleplerimiz yer almadı" ifadelerini kullanarak, toplum sağlığı açısından da koruyucu sağlık önlemlerinin hiç yer almadığı bir kanunun Meclisten geçtiğini söyledi. Yine kanunda hekimlerin hiçbir eğitim almadan sınır ötesi savaş ve çatışma bölgelerinde görevlendirilmesinin yaratacağı tehlikelere dikkat çeken Ökten, "Üniversite hastanelerindeki kadroların Sağlık Bakanlığına bağlanmasıyla da Bakanlığın kadrolaşmasının önünün açılacağı" değerlendirmesinde bulunarak kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını söyledi.