26 Şubat 2021 Cuma

Portekiz yıl sonuna kadar kömürü bırakıyor

Avrupa Karbonsuzlaşma Hedefleri doğrultusunda Portekiz son iki termik santralinden birini kapatarak bugüne kadarki en büyük sera gazı azaltımını gerçekleştirdi.

Portekiz; Belçika, Avusturya ve İsveç'in ardından kömürden elektrik üretimini terk eden dördüncü Avrupa ülkesi oldu.

Son iki termik santralinden biri olan Sines Termik Santrali'ni kapatan Portekiz, bugüne kadarki en büyük sera gazı azaltımını gerçekleştirdi.

KAPANIŞ TARİHİ 2021'E ÇEKİLDİ
Portekizli enerji şirketi ve Sines Termik Santrali'nin sahibi EDP'nin kararıyla santral 14 Ocak 2021'de kapandı. EDP'nin karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında santrali 2030 yılında kapatması bekleniyordu. EDP, 1.296 MW'lık kurulu güce sahip santralin kapanış tarihini önce 2023 daha sonra da 2021 olarak güncelledi.

TEK TERMİK SANTRALİN DE KASIM'DA KAPANMASI PLANLANIYOR
Portekiz'in çalışmaya devam eden tek termik santrali Pego'nun ise önümüzdeki Kasım ayında kapatılması planlanıyor.

EDP, yaptığı açıklamada kömürden çıkışını hızlandırmasının "Avrupa Karbonsuzlaşma Hedefleri" ve Portekiz'in yenilenebilir enerjiyi merkeze alan ulusal enerji ve iklim planı ile ortaya çıkan enerji dönüşümü sürecinin doğal bir sonucu olduğunu belirtti. Erken kapanışların ardında kömürlü termik santral işletme maliyetlerinin giderek artması ve güneş ve rüzgar gibi yenilebilir enerji teknolojilerinin kömürden çok daha ucuz hale gelmesi yatıyor.

TÜRKİYE İÇİN ALINACAK ÖNEMLİ BİR MESAJ
Portekiz'e ek olarak 2025 yılına kadar Fransa, Slovakya, İngiltere, İrlanda ve İtalya'nın da kömürden çıkışlarını tamamlaması beklenirken, Portekiz'in bu dönüşümü elektrik üretiminde fosil yakıt oranı yüksek olan Türkiye için alınacak önemli bir mesaj niteliğinde.

AVRUPA KARBONSUZLAŞMA HEDEFLERİ
Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği için 2050 karbonsuzlaşma hedefi koyarak tüm AB ülkelerinde kömürden çıkışı sağlayacak enerji dönüşümü planlarını hızlandırdı. Türkiye gibi Avrupa ile ticari ve politik ilişkileri güçlü bir ülkenin de bu dönüşümü yaşaması kaçınılmaz görünüyor.