26 Şubat 2021 Cuma

'Okulları gerekli önlemleri alarak açın'

Okulların gerekli önlemler alınmadın yüz yüze eğitime başlanmasının yaratacağı olumsuzluklara dikkat çeken Eğitim Sen İstanbul 5 No'lu Şube Yürütmesi, Türkiye'nin okulları kapatılması gereken ülkeler arasında yer aldığı kaydedildi. 

Eğitim Sen İstanbul 5 No'lu Şube Yürütmesi, şube binasında yaptığı basın toplantısında okulların gerekli önlemler alınarak yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini kaydetti. 

Üç önemli önlemin acil alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Birincisi, toplum sağlığı için nüfusun tamamının hızlı ve yaygın bir biçimde aşılanmasıdır. İkincisi, okullarda sınıf mevcutlarının 20 öğrencinin altına düşürülmesi ve yeni eğitim emekçisi istihdamı sağlanarak başta küçük yaş grupları olmak üzere yüz yüze eğitimin başlatılmasıdır. Okul bileşenlerinin okulda önlem alma kapasitesini de geliştirerek çocukların eğitim hakkından yararlanması sağlanmalıdır. Üçüncüsü, eğitim emekçilerinin tamamının öğrenci yaş gruplarının doğurduğu risk faktörlerini dikkate alan bir planlama ile hızlı biçimde aşılanması ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının  sağlanmasıdır" denildi. 

'ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM HAKKI YAŞAMA GEÇİRİLMEDİ'
Covid-19 salgınında Türkiye'nin okulları kapalı ülkeler kategorisinde yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu dönemde okulların kapalı olduğu, milyonlarca öğrencinin ise uzaktan eğitime erişemediği tuhaf zamanlar yaşadık. Sayıları giderek artan yoksul çocuklar, toplumsal cinsiyet rollerine uygun olarak ev içi işlere yönlendirilen kız çocukları, özel gereksinimli çocuklar, anadili farklı olan çocuklar, mevsimlik işçi çocukları, göçmen çocuklar uzaktan eğitimi çok uzaktan izlediler. Çocuklar için eğitim hakkı yaşama geçirilmedi" ifadeleri kullanıldı. 

'KÖY OKULLARINDA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAMIŞTIR'
Açılan köy okullarının eskiden olduğu gibi her köyde bulunan küçük ölçekli okullar olmadığı söylenen açıklamada, "Birçoğunda sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı okullarda, okul içinde alınması gereken önlemler konusunda ısrarcı davranacak sözleşmeli öğretmenlerin işlerine son verilme olasılığı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Açılan köy okulları için ne eğitim programlarında azaltma, telafi eğitimlerini yaşama geçirme, sağlık okuryazarlığı gibi içerik düzenlemesi ne de okul bileşenlerinin okulda önlem alma kapasitesini geliştirecek düzenli ve doğru maske kullanımı, fiziksel mesafe, el yıkama ve solunum görgü kuralları, temizlik ve temaslı izlemi, tespiti ve takibi çalışmaları için yoğunlaşma zamanı ayrılmıştır" diye konuştu. 

'SİYASAL İKTİDARI UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Eğitim emekçileri açıklamaya şöyle devam etti: "Salgında eğitim ve sağlık yönetimi süreçlerini gerek MEB düzeyinde gerekse okul, ilçe ve il düzeyinde izleyeceğiz. Sayıları milyonları bulan eğitim bileşenlerini, sahadan edindiğimiz verilerle bilgilendirmeye ve siyasal iktidarı uyarmaya devam edeceğiz. Kamusal, bilimsel, parasız, laik, cinsiyet eşitlikçi, demokratik, anadilinde eğitimi hep birlikte inşa edeceğiz."