16 Ocak 2021 Cumartesi

Mersin Cezaevi İzleme Koordinasyonu kuruluşunu ilan etti

Mersin Cezaevi İzleme Koordinasyonu, kuruluşunu ilan etti. Koordinasyon üyesi Bedri Kuran, cezaevlerinde yaşanan tüm hak ihlallerinin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Mersin Cezaevi İzleme Koordinasyonu, kuruluşunu düzenlediği basın toplantısıyla ilan etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şube binasında gerçekleşen açıklamaya koordinasyon üyesi demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı. Basın toplantısında konuşan Cezaevi İzleme Koordinasyonu Yürütme Kurulu üyesi Bedri Kuran, cezaevlerindeki hak ihlallerinin pandemi sürecinde arttığını belirtildi.

Kanuni şartları oluşmasına rağmen hasta tutsakların ve çocuklu annelerin infazı durdurulmadığına dikkati çeken Kuran, cezaevi idarelerinin, pandemi sürecini bahane göstererek kanuna aykırı kurum uygulamaları ile tutukluların temel haklarını kısıtladığı ve infaz hukukunun amacını aşacak derecede cezaevi yaşamını çekilmez hale getirdiğini ifade etti.

'İNSANLIK DIŞI BİR İNFAZ SİSTEMİ'
Yaşanan yoğun hak ihlalleri ile ilgili tutukluların açlık grevine girdiklerinin altını çizen Kuran, "Özellikle insan onuruna bağdaşmayan tecrit ve işkence koşullarında infazın sonlanmasını talep ettikleri bilinmektedir. Açlık grevi sırasında mahpusların sağlık durumlarının uygun koşullarda izlenmesi ve temel besin ihtiyaçlarının karşılanması elzemdir. Tüm bu süreçlerin mahpusların beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi -insan onuruna aykırı infaz yasağını ihlal etmektedir. İnsanca yaşama hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı temel bir haktır. Hiçbir suçun cezası olarak insanlık dışı bir infaz sistemi düşünülemez. Bizler her koşulda insanca ve onurlu bir yaşamı savunduğumuzu, bireyin temel haklarını hedef alan her saldırının bütün insanlığa yöneldiğini kabul ederek, cezaevlerinde yaşanan tüm hak ihlallerinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kordinasyonda yer alan demokratik kitle örgütlerinin isimleri şöyle: İHD Mersin Şubesi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Mersin Şubesi, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TUHAD-DER) Mersin Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi, Mersin Tabip Odası (MTO), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Mersin Şubesi, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Mersin Meclisi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin İl Başkanlığı, Mersin Dersimliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Tevgera Jınen Azad (TJA),Görülmüştür Kolektifi, Mersin 78'liler Girişim Derneği, Mersin Wernicke Korksakofflular ve Eski Mahpuslarla Dayanışma Derneği.