27 Eylül 2020 Pazar

'Mahpusların ağız-diş sağlığı sorunları ertelenmemelidir'

CISST, Diş Hekimleri Odası, Hak İnisiyatifi,İHD İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası, MATUHAY-DER, ÖHD, SES ve TİHV, tutsakların ağız ve diş muayenelerinin yapılabilmesi için acilen gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

CISST, Diş Hekimleri Odası, Hak İnisiyatifi, İnsan hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası, MATUHAY-DER, ÖHD, SES İstanbul Şubesi ve TİHV, tutsakların ağız ve diş tedavilerinin ertelenmesine ilişkin açıklama yaptı. 

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisi üzerine, mart ayı başında ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından diş hekimliği hizmetlerinin durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, ağız diş sağlığı merkez ve hastanelerinde çalışan diş hekimlerinin, diş teknisyeni ve diğer yardımcı personellerin büyük bir kısmının filyasyon ekiplerinde görevlendirildiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, "Ağız diş sağlığı kuruluşları ve diş hekimliği fakültelerinin birçoğu fiziksel olarak birden fazla kişinin bir arada çalışabildiği klinikler şeklinde oluşturulduğundan pandemi koşullarında çok sayıda hastaya hizmet verecek durumda değillerdir. Bu kurumlarda fiziksel ve çalışma koşulları ile ilgili bazı düzenlemeler yapılarak az sayıdaki personel ile yine ancak az sayıdaki hasta ve öncelikli işlemler yapılmaya çalışılmaktadır. Böylesi koşullarda hapishanelerden sevk edilen hastaların hizmet alması daha da zorlaşmıştır" denildi.

Öncelikle hapishanelerde bulunan diş ünitelerinin pandemi koşullarına uygun hale getirilmesi, sağlık çalışan kadro sayısı, özlük hakları anlamında uygun olarak düzenlemeler yapılmasını ve kapsamlarının genişletilmesi talep edildi. Açıklamada, "Böylece ertelenemeyecek diş tedavilerinin kendi kurumlarında yapılması mümkün olabileceği gibi daha az fiziksel temas ile virüs bulaş riski de düşürülmüş olacaktır" diye belirtildi.

Ağız diş sağlığı kuruluşları ve diş hekimliği fakültelerinin de mahpuslara gecikmeden hizmet verebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılması ve hapishane koşullarında gerçekleştirilemeyen muayene ve tedavileri için tutsakların ertelenmeden diğer sağlık kurumlarına sevk edilmesinin sağlanması istendi. 

Açıklamada, "Bizler sağlık-meslek, insan hakları ve hukuk örgütleri olarak Covid-19 pandemisinden önce de var olan ve pandemi koşullarında daha da artan ağız diş sağlığı hizmetine erişim zorluğunun daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmadan yukarda ifade ettiğimiz çerçevede çözüme kavuşturulmasını ve mahpusların en temel insani haklarından olan sağlığa erişim haklarının güvence altına alınmasını talep ediyoruz" denildi.