31 Ekim 2020 Cumartesi

Kenan Güngördü işe iade davasını kazandı

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Zeytinburnu Belediyesi tarafından işten atılan Kenan Güngördü'nün yaptığı başvuruyu karara bağladı. Kararda, Güngördü'nün işten atılmasının hukuksuz olduğuna vurgu yapılarak, "yürütmenin durdurulması" yönünde karar verdi.
AKP'li Zeytinburnu Belediyesi'ndeki işinden atılan ve İstanbul 12. İdare Mahkemesi'ne işe iade davası açan Kenan Güngördü'nün başvurusunu karar bağladı. Mahkeme, 26 Haziran tarihinde "Yürütmenin durdurulması" yönünde karar verdi. 
 
20 Temmuz'da Güngördü'ye tebliğ edilen kararda,"Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ilgili hakkında edinilen kanaatler ile kadroya alınması uygun görülmemiş ise de yasadışı örgüte aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olup olmadığı, örgütle sıkı işbirliği içinde bulunup bulunmadığı, bunları destekleyip desteklemediği, sempatizanı olup olmadığı yönünde titizlikle araştırılması, bu yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle desteklenmesi, ancak bu durumun sabit görülmesi halinde davacının kadroya alınmasına izin verilmemesi gerekirken bu yönde bir inceleme yapılmaksızın başkaca bir delil ve bilgi sunulmaksızın sadece geçmiş dönemdeki durumuna ilişkin soyut beyanlar içeren arşiv araştırması belgesine dayalı olarak davacının güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuki uyarlık görülmemiştir" ifadesine yer verdi. 
 
Kararda, "Davacının ekonomik ve sosyal hayatını doğrudan etkileyecek nitelikli dava konusu işleminin yürütülmesi halinde telafisi güç zararlar doğacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi" denildi.
 
Mahkemenin kararına karşı Zeytinburnu Belediyesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu.