3 Aralık 2023 Pazar

'İstismarı meşrulaştıran zihniyetinizi kabul etmiyoruz'

Çocuk istismarına karşı sokağa çıkan KESKli kadınlar, "6 yaşındaki çocukları evlendiren, istismarı meşrulaştıran gerici, ataerkil zihniyetinizi kabul etmiyoruz! Çocuklarımızı karanlığınıza teslim etmeyeceğiz" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Kadın Meclisi, cemaatlerde yaşanan çocuk istismarlarına yönelik Karşıyaka İskesi'nde basın açıklaması yaptı. "Çocuklarımızı karanlığınıza teslim etmeyeceğiz" pankartının açıldığı açıklamada, "İstismar suçtur aklanamaz", "Karanlığa geçit yok" ve "İstismarı aklama, yargıla" dövizleri açıldı.

Basın metnini okuyan Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şubesi Kadın Sekreteri Aygül Şengül, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiğine tepki gösterdi. Cemaat, tarikat ve dini vakıfların, bir kez daha bir çocuğu çaresizliğe mahkum ettiğini ifade eden Şengül, özellikle AKP döneminde eğitim sisteminin dini faaliyetlerin, MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve cemaatler eliyle örgütlenmeye çalışıldığı bir alan haline getirildiğini kaydetti.

Türkiye'de milyonlarca kız çocuğunun, hâlâ eğitime, sosyal ve yasal haklara erişemediğini kaydeden Şengül, kız çocuklarının, çocuk işçiliğine, ev içi emek sömürüsüne, yoksulluğa, şiddete, istismara ve ayrımcılığa daha fazla maruz kaldığını belirtti. Siyasi iktidarın sorunu çözmek yerine katmerleştiren politikalar uyguladığını aktaran Şengül, "Öyle ki iktidar çocuk evliliklerinin yolunu açan, şiddet ve istismar faillerinin elini kolaylaştırıp cesaretlendiren yasal düzenlemelerle, kız çocuklarını eğitimden, toplumsal hayattan koparıp güçsüzleştiren, geleneksel ataerkil rollere hapseden politikaları meşrulaştırmaktadır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullaşma istatistiklerine göre, ilkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğun eğitimin dışında olduğunu vurgulayan Gülşen, "Açık öğretimde okuyan kız çocuğu sayısını ise 636 bin 270 olarak belirten istatistikler toplamda 1,5 milyonu aşkın kız çocuğunun eğitim sisteminin dışında bırakıldığını göstermektedir. Eğitime devam etmeyen kız çocukları şiddet, istismar riski altında yaşamlarını sürdürmekte, çocuk yaşta evliliğe maruz bırakılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu konuda hiçbir çalışma yürütmemekte aksine cemaat, tarikat ve vakıflarda yaşanan istismar vakaları ortadayken, protokoller imzalayarak gerici zihniyetin okulların içine girmesine izin vererek çocukları istismara açık hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Çocuğu koruyan uluslararası sözleşmeleri uygulamayan, failleri aklayan, cezasızlık politikalarında ısrar eden yargı, çocukları korumayan kolluk kuvvetleri, evlilik yaşının 12'ye düşürülmesini isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı, laik ve eşit eğitim hakkını yok sayan, cemaatlerle iş birliği yapan Milli Eğitim Bakanlığı, tekçi, gerici ve cinsiyetçi temelde bir toplum inşasını hedefleyen siyasi iktidar çocuk yaşta evliliklerin ve istismarın suç ortağıdır. 6 yaşındaki çocukları evlendiren, istismarı meşrulaştıran gerici, ataerkil zihniyetinizi kabul etmiyoruz! Çocuklarımızı karanlığınıza teslim etmeyeceğiz" dedi.