4 Nisan 2020 Cumartesi

'İktidarın hazırlıksızlığı çalışanların ve halkın can güvenliğini tehdit ediyor'

Eğitim-Sen İstanbul 7 Nolu Şube Başkanı Mehmet Emin Kırşanoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi üzerine bazı ilçelerdeki okullarda çalışan personelin sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesinin çalışanların ve halkın can güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İstanbul 7 Nolu Şube Başkanı Mehmet Emin Kırşanlıoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi üzerine çok sayıda ilçedeki okullardan yardımcı hizmet personelinin sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı. 

Koronavirüs nedeniyle farklı bakanlıkların önlem aldığını hatırlatan Kırşanoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki okullarda görev yapan yardımcı hizmet personelinden 286 kişinin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatıyla Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi ve başka sağlık kuruluşlarında görevlendirdiğini açıkladı. 

Bunun virüsün yayılması ve personelin sağlığı nedeniyle riskli olduğunu kaydeden Kırşanoğlu, ilgili kurumların önlem almadıklarının da göstergesi olduğunu belirtti. Kırşanoğlu, "Bu hazırlıksızlık, başlı başına vahim bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Bütün dünyayı kasıp kavuran bir küresel salgının ülkemizde yaratacağı etkilerin öngörülememesi ve bu etkilerle mücadele için gerekli ön hazırlıkların yapılmamış olması halkımıza sağlık hizmeti sağlamakla yükümlü kurumların bu sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmeleriyle ilgili derin kaygılara neden olmuştur" dedi. 

"Salgın tehdidine karşı bütünlüklü bir şekilde mücadele etmenin esas olduğunu Eğitim Sen olarak biz de kabul etmekteyiz" diyen Kırşanoğlu, bu mücadelenin bilimin öngördüğü şekilde ve azami özenle yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Kırşanoğlu, aksi durumda, faydadan çok zararla karşılaşma olasılığının oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Küçükçekmece'de eğitim kurumlarında çalışan 286 emekçinin, hiçbir ön hazırlık ve bilgilendirme yapılmadan sağlık kurumlarında görevlendirilmiş olmasının hem çalışanlar, hem hizmet verecekleri kesim, hem de çalışanların aileleri açısından büyük risk içerdiği kaydedildi. 

Açıklamada, şunlar belirtildi: "Kuşkusuz salgın tehdidine karşı yürütülecek mücadelede her kamu görevlisi üzerine düşeni yapacaktır. Ancak, söz konusu emekçilerin mesleki formasyonu ve deneyimi, sağlık kurumlarında çalışmaya uygun değildir.

"Ayrıca, salgın tehdidine karşı kamu görevlilerinin azami özenle mücadele etmesi gereken bir durumda, her hangi bir önlem ve hazırlayıcı eğitim verilmeden buemekçilerin sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesinin farklı sorunlara neden olabileceği ilgili kurumlarca göz ardı edilmiştir. Böylesine yaşamsal olan bir konuda herhangi bir eğitime tabi tutulmadan, önceden bilgilendirilmeden, kendini ve hizmet vereceği kesimin güvenliğini gözetecek önlemler öğretilmeden, personel için koruyucu malzeme ve teçhizat sağlanmadan okullarda görevli olan çalışanların hastanelere kaydırılmış olması kabul edilir bir durum değildir. Bu uygulama hem söz konusu personel ve aileleri, hem de hizmet verilmesi hedeflenen insanlar için ciddi riskler barındırmaktadır.

Genel halk sağlığının söz konusu olduğu böylesi durumlarda özensiz, plansız ve hazırlıksız her adımın yarardan çok zarar getireceğini göz önünde tutarak hem Sağlık Bakanlığına hem de Milli Eğitim Bakanlığına bu yanlıştan bir an öce dönmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Temel olanın, söz konusu kamusal hizmetlerin, alanlarında yeterli donanıma sahip personel aracılığıyla verilmesi olduğunu ifade eden Kırşanoğlu, personel takviyesi yapılacaksa bunun önceden planlanması, gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması, personelin can ve sağlık güvenliğinin gerektirdiği önlemlerin alınmasının bu tür hizmetlerin olmazsa olmaz koşulları olduğunu vurguladı.

Kırşanoğlu, ilgili bakanlıkların gereğini yerine getirerek, personel görevlendirmesini yapmasını ve günübirlik çözümlerle durumu kurtarmaya çalışmaktan vazgeçilmesini istedi. Kırşanoğlu, halkın, emekçilerin sağlığı ve can güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu da ifade etti.