23 Şubat 2024 Cuma

ICOR: 9 Aralık Çevre Mücadelesi Gününde haydi sokağa!

Küresel ekolojik felaketin sorumlusunun tüm canlıların varlığını tehdit eden emperyalist dünya sistemi olduğunu belirten ICOR, 9 Aralık Çevre Mücadelesi Gününde dünya çapında mücadeleye çağırdı. Sokaklarda, mahallelerde, fabrikalarda eylem örgütlemenin önemine dikkat çeken ICOR, "Çok sayıda insanı, özellikle de gençleri devrimci partilerde örgütleyin ve ICOR'u ve faşizme, savaşa ve çevresel yıkıma karşı antiemperyalist Birleşik cepheyi güçlendirin" dedi.

Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu (ICOR), 9 Aralık Çevre Mücadelesi Gününde açıklama yaptı. Sokaklarda, fabrikalarda ve mahallelerde aktif olmaya çağıran ICOR, çevreyi kirleten tekellerin, bankaların ve emperyalist politikaların merkezlerinin önünde protesto gösterileri düzenlenmesini istedi.

'KÜRESEL EKOLOJİK FELAKETİN SORUMLUSU EMPERYALİST SİSTEMDİR'
Çevre tahribatının küresel bir ekolojik felaketin başlangıcına dönüştüğü kaydedilen açıklamada, "Bunun sorumlusu, işçi sınıfının ve dünya ezilenlerinin yanı sıra insan dışındaki tüm canlıların varlığını tehdit eden emperyalist dünya sistemidir. En son Libya'da 11 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan bu gelişmenin sayısız kurbanının üzüntüsünü yaşıyoruz. Uluslararası tekeller, dünyanın dört bir yanında, emperyalist ülkelerde ve emperyalizme bağımlı ülkelerde insanları ve doğayı aşırı derecede sömürmektedir. Bunlar, Glencore, Rio Tinto ve Anglo American gibi maden şirketleri, Exxon Mobile ve BP gibi petrol ve kimya tekelleri, Monsanto, Bayer ve DuPont gibi tarım ve kimya tekelleri ve General Motors, Stellantis ve Ford gibi otomobil tekelleridir. Şu anda Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlar, insanlar ve doğa için yıkıcı sonuçları olan çevresel tahribatı şiddetlendirmekte, binlerce ölüme ve bölgesel çevre felaketlerine yol açmaktadır. Elektrik santrallerinin, ağır sanayinin ve kimyasal sanayinin bombalanması hava, toprak ve suyun kirlenmesine yol açmaktadır. Gazze Şeridi'ndeki kitlelerin geçim kaynakları, İsrail ordusunun acımasız bombardımanı ve kara saldırısı nedeniyle varoluşsal ve insanlık dışı bir tehdit altındadır. İlgili devletlerin nükleer cephanelikleri tüm insan ırkını tek başına yok etme potansiyeline sahiptir" denildi.

'DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İNSANLAR ÇEVRESEL YIKIMA KARŞI HAREKETE GEÇTİ'
Bu sistemin ancak devrimci bir şekilde aşılarak durdurulacağının altı çizilen açıklamada, "Karl Marx daha ilk yazılarında şöyle yazmıştı: 'Komünizm, insanın doğayla ve insanın insanla olan çatışmasının gerçek çözümüdür. Tarihin çözülmüş bilmecesidir ve kendisini bu çözüm olarak dayatır.' Bu derin gerçek, reformizm ve ekonomizmin etkisi altında devrimci ve işçi hareketinde uzun süre bastırıldı. ICOR bu ağır ihmaller konusunda eleştirel ve özeleştirel bir duruş sergilemiş ve o zamandan beri insanların ve doğanın emperyalist sömürüsüne karşı uluslararası birliğin ön saflarında yer almıştır! Bugün dünyanın dört bir yanında insanlar çevresel yıkıma karşı harekete geçiyor. 'İklim değişikliği değil, sistem değişikliği' son yıllarda hemen hemen tüm ülkelerde özellikle / d. y.  genç kuşaklar arasında gelişen yeni bir iklim hareketinin çığlığı haline geldi. Emek mücadelesi ile çevre mücadelesini karşı karşıya getirmeye çalışan tüm girişimlere karşı, mücadelelerinde doğanın korunması için giderek daha fazla talepte bulunuyor ve bu mücadeleyi iş, daha yüksek ücret ve iş güvenliği mücadeleleriyle ilişkilendiriyor! Yıkıcı açık madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi için topraklarından sürülen yerli halkların ve küçük köylülerin mücadeleleriyle ittifaklar kuruyorlar" ifadeleri yer aldı.

'BİRLEŞİK CEPHE EMEK VE CEVRE HAREKETLERİ ARASINDAKİ BİRLİĞİ TEMSİL ETMEKTE'
Açıklama, şöyle devam etti: "Bugün, bu mücadelelerin birçoğu giderek daha fazla antiemperyalist bir yönelim geliştirmekte ve görünür bir antiemperyalist ve antifaşist karaktere sahip birleşik bir uluslararası mücadeleye doğru ilerlemektedir. Faşizme, Savaşa ve Çevresel Yıkıma Karşı Uluslararası Antiemperyalist Birleşik Cephe'nin (kısaca Birleşik Cephe) kuruluşu, emek ve çevre hareketleri arasındaki birliğin büyük mücadele potansiyelini temsil etmektedir. Devletler ve uluslararası kurumlarla müzakere etmeyi uman yerleşik çevre hareketi başarısız olmuştur. Dünya iklim zirvelerine katılımları sadece emperyalizmi yeşile boyama suretiyle ona meşruiyet kazandırmak içindir. Dubai'deki COP 28'de bir araya gelenler, ekolojik felaketin sorumlusu olan çeşitli sektörlerden ve devletlerden çevreyi tahrip eden tekellerin temsilcileri ve greenwashing'e [yeşile boyama -ÇN] doğrudan dahil olan ve antikomünizmle devrimci alternatifi  itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapan bazı STK'lardır. COP 28'in başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri devlet petrol şirketi Adnoc'un başkanı Sultan Ahmed al Jaber'dir.

'ICOR AKTİF OLARAK TOPLUMU DEĞİŞTİRECEK MÜCADELEYİ  SAVUNMAKTA'
"COP 28'in boykot edilmesine yönelik kararlı çağrılar ve dünya çapında ilan edilen protestolar, giderek daha fazla insanın, çevre felaketinin, sistemi ne pahasına olursa olsun sürdürmek isteyen sistematik emperyalist failleri tarafından düzeltilemeyeceğinin farkına vardığını göstermektedir. ICOR, burjuva reform programlarındaki her türlü yanılsamaya karşı geniş kitlelerin aktif olarak toplumu değiştirecek mücadelesini savunmaktadır. Ancak aynı zamanda tüm kadercilik ve alarmcılığa karşı da mücadele ediyoruz. Yalnızca sosyalizm için kararlı mücadele insan ve doğanın birliğini yeniden sağlamlaştırabilir, emperyalizm ise kaçınılmaz olarak insan yaşamının doğal temellerini tahrip etmektedir. Geniş kitleler için bu, aynı zamanda artan pahalılık ve tüm temel ihtiyaçların kalitesizliği olarak da kendini göstermektedir.

'9 ARALIK'TA İTTİFAKLAR KURUN VE MÜCADELE EDİN'
"ICOR, 9 Aralık'ın dünya çapında bir mücadele günü olarak hayata geçirilmesi çağrısında bulunur. Geniş çaplı aydınlatma çalışması yapın! İttifaklar kurun! Protestolar düzenleyin! Sokaklarda, mahallelerde ve fabrikalarda gösteri yapın ve mücadele edin! Kitlelerin  örgütlülüğünü bu sorun üzerinden arttırın! Ulusal ve kıtasal düzeydeki odak noktaları da önemli sinyaller gönderebilir! Kolombiya ve Dubai'ye gidecek protesto delegasyonlarına başvurun! Enternasyonalist sloganımız şudur: Uluslararası işçi sınıfı, toplumu değiştirecek bir çevre mücadelesine önderlik etmelidir! Çok sayıda insanı, özellikle de gençleri devrimci partilerde örgütleyin ve ICOR'u ve faşizme, savaşa ve çevresel yıkıma karşı antiemperyalist birleşik cepheyi güçlendirin. Yaşasın işçi sınıfı ve ezilenlerin çevre felaketine karşı antiemperyalist mücadelesi! İnsanlığı kurtaracak sosyalizm için kararlı mücadele! ICOR ve Birleşik Cephe ile ileri!"