25 Mayıs 2020 Pazartesi

HDP: Dünya Romanlar Günü kutlu olsun

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan HDP, Romanların ağır asimilasyon altında olduğunu, ayrımcılığa karşı dayanışma halinde olacaklarını belirtti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı.

Hatimoğulları, "Romanlar, yaşadıkları ülkelerde ayrımcılık, ötekileştirme, baskı ve şiddete maruz kalmış, insani olmayan koşullarda yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Etnik kimliklerinden kaynaklı iş sahibi olamıyor, sağlık hizmetlerine doğrudan erişim konusunda zorluk yaşıyor, eğitim olanaklarından mahrum bırakılıyor, yaşadıkları kentlerin dış mahallelerde yaşamaya mecbur ediliyorlar" diye kaydetti

ROMANLAR AĞIR ASİMİLASYON ALTINDA
Romanların daha iyi bir dünyada yaşamaları için kendileriyle dayanışma içinde olduklarını belirten Hatimoğulları, "Bugün dünyanın birçok ülkesinde ayrımcı politikaların baskısı altında yaşam mücadelesi veren Roman halkı, Türkiye'de de ırkçı, tekçi siyasi anlayış tarafından ötekileştirilmektedir. Ülkemizde 400 bin civarında bir nüfusa sahip olan Roman vatandaşlarımızın sosyal, kültürel değerleri ağır asimilasyon altındadır" dedi.

Roman halkı, halen etnik bir grup olarak görülmeyip, egzotik ve uzak bir kültüre sahip göçebeler olarak algılandığı ifade edilen açıklamada, "Birlikte yaşadığımız bu halka karşı bigane kalınmasını, halklar bahçesi olan coğrafyamıza yapılmış bir haksızlık olarak görüyoruz. Yerleşik toplumlardan görece daha farklı yaşam tarzları olan bu özgür ruhlu halkın, dünyanın en demokratik ülkelerinde bile ayrımcı politikalara maruz kaldığı, insan hakları örgütleri tarafından gözlemlenmiştir" diye belirtildi.

Açıklamanın devamıda şu ifadelere yer verildi:
"Roman topluluklar, çoğunlukla yarı-göçebe bir yaşam sürdürdükleri için, yaşadığımız post modern çağda geleneksel yaşamlarını idame ettiremiyor ve yerleşik hayata geçmek zorunda kalıyorlar. Bu yaşamsal gereklilik, ne yazık ki onların kültürel çeşitliliğinin bozulmasına da sebep oluyor.

"Sosyal karakterleri gereği dâhil oldukları topluma erken uyum sağlayan Romanların bu pozitif gibi görünen uyumluluğu, yoğun bir asimilasyon sürecini de hazırlamış oluyor. Yaşayageldiğimiz bu kapitalist modernite çağda geleneksel kültürlerini sürdüremez halde oldukları görülmektedir. Bugün Roman dilini konuşan çok az insanın kaldığı gerçeği, kültürel çeşitliğimiz açısından bir hüzündür.

"Kültürel ve sosyal momentleriyle çok dilli, çok dinli bileşkemiz olan Romanlar, ne yazık ki hak ettikleri yaşamı sürdüremiyorlar. 'Roman', 'Gypsy', 'Dom', 'Mıtrıp' gibi isimlerle anılan 'Çingeneler', diğer halklar gibi saygı duyulmayı fazlasıyla hak ediyor.

ROMANLAR AYRIMCILIĞIN KATMERLİSİNİ YAŞIYORLAR
"Roman toplulukları, birlikte yaşadıkları halklar ve dinsel gruplar arasında çıkan iç ve dış savaşlardan büyük zarar gördüler. Suriye'de yaşanan savaştan sonra Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye gibi ülkelere sığınan Romanlar (Domlar), halen yoğun ayrımcılığa uğruyorlar. Suriye'den Türkiye'ye sığınan yaklaşık 40 bin Roman (Dom), kendilerini; bildikleri dillere göre Arap, Türk, Kürt olarak gizlemeye çalışsalar da ötekinin ötekisi olarak ayrımcılığın en katmerlisini yaşıyorlar.

"Koronavirüs salgını nedeni ile evlerde kaldığımız bu günlerde, bu süreçten çoğunlukla gündelik işlerde çalışan Romanlar da ekonomik olarak olumsuz etkilenmektedir. Çalışamayan ve bu nedenle temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken tüm yurttaşların, bu süreçte gerekli tüm sağlık önlemlerini ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak sosyal devletin sorumluluğudur.

DAYANIŞMA HALİNDE OLACAĞIZ
"8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla bir kez daha yineleyelim ki tarih boyunca, birlikte yaşadıkları halkların kültürlerine, yaşamlarına sayısız katkı sunan bu sanatkâr ve zanaatkâr toplulukların varlığını sürdürmesi için çaba harcayan iradeyle HDP olarak dayanışma halinde olacağımız bilinmelidir.

"8 Nisan'ın sadece Roman kültürünü kutlamakla sınırlı olmadığı, aynı zamanda, yaşamlarının her alanında karşı karşıya kaldıkları baskı ve ayrımcılık konusunda farkındalık yaratıldığı ve ayrımcılığa karşı mücadelede birlik günü de olması dileğiyle, Dünya Romanlar Günü kutlu olsun…"