1 Ekim 2020 Perşembe

HDP çıplak aramanın yasadan çıkarılmasını istedi

Halkların Demokratik Partisi Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, son günlerde bir işkence yöntemi olarak sıkça kullanılan, hapishanelerde çıplak arama uygulamasına ilişkin Meclise kanun değişikliği teklifi sundu. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde uygulanan çıplak aramalara son verilmesi için TBMM'ye “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’na dair Kanun Değişiklik Teklifi” sundu.

Hapishanelerde insan onuruna aykırı uygulamalar ve ağır hal ihlallerinin arttığına dikkat çeken Beştaş, “Cezaevlerinde, tutuklu ve hükümlülerin yanı sıra mahpus yakınları ve ziyaretçileri de her türlü işkencenin muhatap ve mağduru olagelmektedir. Uzunca bir süredir, cezaevlerinde, cezaevi yetkililerince uygulanan işkence ve kötü muamele devam etmekte, ancak hak ihlallerinin sonlanması adına bir adım atılmamaktadır. Cezaevlerinde uygulanan türlü işkence yöntemlerinden birisi de kişinin onurunu en çok zedeleyen çıplak arama uygulamasıdır” diye belirtti.

Söz konusu uygulamanın özellikle kadın mahpuslara yönelik cinsel taciz boyutuna ulaştığını ifade eden Beştaş, çıplak aramaya ilişkin şikayetlerin çoğu kez takipsizlik kararı ya da sorumlu hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile sonuçlandığını belirtti. Beştaş, “Kuşkusuz failler hakkında etkin soruşturma dahi yapılmaksızın verilen kararlar cezasızlık uygulaması ile birlikte çıplak arama uygulamasını da meşru kılmaktadır. Bu nedenle derhal bu uygulamanın kaldırılması insan hakları açısından önem arz etmektedir” dedi.

Beştaş, modern hukukta yeri olmayan, insan haklarına ve Anayasa başta olmak üzere uluslararası sözleşmelere aykırı çıplak arama uygulamasının yasal mevzuattan çıkarılmasını istedi.