7 Şubat 2023 Salı

Haber Sen: PTT'deki hukuksuz uygulamalar derhal son bulmalı

Haber Sen, PTT emekçilerine dönük sömürüye tepki göstererek, PTT'de hak gasplarının son bulması çağrısında bulundu.

KESK/Haber Sen, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda (PTT) çalışan işçi ve emekçilerin sorunlarına ilişkin Sirkeci ve Avcılar'da bulunan PTT şubelerinde basın açıklaması düzenledi. "PTT'de insanlık dışı koşullarda çalışmak istemiyoruz. Köle değil postacıyız" pankartı açılan eylemlerde, Sirkeci'deki basın açıklamasını Haber Sen 4 Nolu Şube Başkanı Gülseren Güngördü, Avcılar'daki basın açıklamasını Haber Sen 5 Nolu Şube Başkanı Özlem Berkit okudu.

PTT emekçilerinin çektiği sıkıntıların yıllardır katlanarak arttığı belirtilen ortak açıklamada, liyakatsiz yöneticilerin antidemokratik uygulamaları sonucu aynı işi yapan PTT emekçilerinin farklı mali ve özlük haklarına sahip olduğuna dikkat çekildi.

İstanbul PTT Başmüdürlüğü'nün 1 ayı aşkın süredir tebligat dağıtımını taşeron işçilere yaptırdığı kaydedilen açıklamada, Tebligat Kanunu gereği tebligatların memurlar vasıtasıyla dağıtılması gerektiği, PTT emekçilerinin bununla ilgili kazanılmış bir davası da olduğu vurgulandı. Kanuna aykırı bu işlemi yapmak istemeyen taşeron işçilerin işten çıkarılmak veya sürgün edilmekle tehdit edildiği ifade edilen açıklamada, pandemi ve nüfus artışıyla kargo dağıtımının on katına çıktığına da işaret edildi. 

PTT yönetiminin bu iş artışına paralel olarak personel artışına gitmesi gerektiği yönündeki tüm çağrılara kulak tıkadığı dile getirilen açıklama, şöyle devam etti: "Personel alımı yapılmadığı gibi, yaşanan derin ekonomik krizle en azından çalışanların ücretlerinde iyileştirme yapılması beklenirken 1 Ağustos itibariyle firma personellerinin maaşlarından yüzde 20 kesinti yapılmış, yıllarını kuruma veren yüzlerce emekçi düşük maaş nedeniyle işten ayrılmak zorunda bırakılmıştır. PTT yönetimi az personelle çok iş yapma mantığıyla, kurum emekçilerine 21'inci yüzyılda eşi benzeri görülmeyen baskı, sürgün ve tehdit yöntemlerini kullanarak dağıtım yaptırmaya çalışmaktadır."

İstanbul PTT yönetiminin "posta seferberliği" adı altında işçileri 7 gün zorunlu mesaiye çağırmasına tepki gösterilen açıklamada, bu hak gaspı ve sömürülere karşı çıkan emekçilerin ise sürgün edildiği aktarıldı. PTT emekçileri, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

🔹"PTT acilen ihtiyaca göre yeterli kadrolu personel alımına gitmelidir.
🔹İş barışını bozan farklı statüdeki çalışma şekilleri kaldırılarak, tüm çalışanlar kadrolu tek statüde birleştirilmelidir. 
🔹Acilen liyakat esaslı, şeffaf ve objektif görevde yükselme sınavları açılmalıdır.
🔹Son yıllarda yapılan liyakatsiz görevde yükselme unvanları geri çekilmelidir.
🔹Çalışanlara insanlık onuruna yakışır çalışma ortamları sunulmalıdır.
🔹Artan ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yoksulluk sınırının üstünde bir maaş verilmelidir. 
🔹Anayasa, yasa ve mahkeme kararlarını yok saymaktan vazgeçilmelidir."

Açıklama, "KESK/HABER-SEN olarak PTT emekçilerinin haklı taleplerini dillendirmeye ve haklarını savunmaya, antidemokratik ve insanlık onuruna yakışmayan tüm uygulamalara karşı durmaya ve kurumumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle son buldu.