16 Ocak 2021 Cumartesi

Fransa kadın grevine hazırlanıyor: Hayatı durdurmak için çok neden var

Kadınların hayatı durdurmak için binlerce nedeni ve haklı gerekçesi var. Ataerkil kapitalist sisteme karşı eşit ve özgür bir toplumsal sistemin yaratılması için kadınlar isyanda ve grevde olacak. 8 Mart'ta kadınlar resmi ve/veya resmi olmayan hizmet ve bakım işlerini durduracak veya yavaşlatacak. Kadınlar hak ve taleplerini görünür kılacak.

Tüm dünya kadınları yoksuluğa, sömürüye şiddete, kürtaj yasaklarına, kürtaj merkezlerinin kapatılmasına, zorla sınırdışılara ve kamu hizmetini ortadan kaldıran neoliberal politikalara ve ataerkli kapitalist sisteme karşı 8 Mart'a grevde ve eylemde olacak.

Fransa'da kadınlar 8 Mart kadın grevi çalışmaları 5 Aralık'tan itibaren başlayan özel ve kamu sektöründe çalışan işçi ve emekçilerin grev, direniş ve eylemleri üzerinde yükseliyor.
Kadın örgütleri ve kurumları, işçi sınıfının eylemlerine talep ve mücadelesini öne çıkaran talep ve argümanlar katarak yer alırken aynı zamanda 8 Mart grevine çağrıda bulunuyor. 

Sarı Yelekliler hareketinin eylemlerinde Sarı Yelekli kadınlar olarak kadın özgürlük mücadele ve taleplerini de dile getirip dönemsel olarak kortejin en önünde yer aldılar/alıyorlar. Yoksulluk en çok kadınları vuruyor diyerek yoksuluğa , işsizliğe, zamlara ve devlet (polis) şiddetine karşı eylemlerdeki duruşları, militanlığı ile öne çıkıyor.

İki ayı geride bırakan yeni emeklilik yasasına karşı yapılan eylemlerde kadınlar, Macron hükümetinin sermayenin talepleri doğrultusunda hazırladığı emeklilik yasasının kadınları daha çok olumsuz etkilediğini, cinsiyetler arası eşitsiz sosyal, toplumsal ve yasal uçurumu daha da derinleştirdiğini haykırıyor.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET
İşçi sınıfının grev ve direnişlerinde yer alan işçi kadınlar; cinsiyetler arası eşit emeklilik uygulamasını ve eşit ücret talep ediyor. Cinsiyetçi tüm politikaların sonlandırılması ve kadına yönelik katliamların son bulması, gerekli yasal düzenlemelerin biran önce yapılmasını istiyor.

Aynı işi yapan kadın ve erkek arasındaki ücret uçurumu tüm dünyada kadın özgürlük mücadelesinin temel taleplerinde biri.
 
Emperyalist kapitalist sistemin en gelişkin olduğu ülkelerden biri olan Fransa'da "Eşit işe eşit ücret" talebi ve eylemleri emekçi kadınların başat gündemi olmaya devam ediyor.  Kadınlar Fransa'da halen aynı işi yapan erkeklerden %26 daha az ücret alıyor. Emeklilik maaşları erkeklerden %42 daha düşük. Kadınların %37'sinin (erkeklerde bu oran %15'te) emeklilik maaşının brüt tutarı 1000 Euro'nun altında. Tüm iş kollarında sadece kadın olmaktan kaynaklı daha az ücret ödeniyor.

Eğitim, sağlık ve birçok hizmet iş kolunda çalışan kadınlar genel sorunların yanı sıra cinsiyet eşitsizliği yaratan uygulamaları da kapsayan taleplerle greve devam ediyor.

Neoliberal saldırı politikalarını hayata geçirmek için devlet, polisin yetkilerini artırarak sokak eylemlerine saldırtırken, eylemciler de sokakları terk etmiyor. "Sokaklar bizimdir bizim" diyen eylemciler, gösterileri daha radikalleştirirken, yeni biçimleri de devreye sokuyor. Avukatlar Avustralya yerli halkının haka dansı ile kapitalist saldırı politikalarına meydan okurken, işçi tulumlu kadınlar "Macron yüzünden" şarkısı eşliğinde dans ediyor, "Devrimi inşa ediyoruz" diye haykırıyor. Sağlıkçılar ve eğitimciler önlüklerini atarken toplu istifalar dilekçeleri veriyorlar. İtfaiyecilerin grevi yasaklı olmasına karşın sokak eylemlerinde örnek direniş sergiliyorlar.

İşte bu mücadele tablosu üzerinde Arjantin, İspanya, Polonya, İsviçre, Belçika ve birçok ülkede yayılan kadın grevi Fransa'da da güçlenerek yaygınlaşıyor.

'HER ŞEYİ DURDURUYORUZ'
"Her şeyi durduruyoruz" (On Arrête Toutes ) diyen sosyalist, komünist, anarşist, feminist, antikapitalist, antifaşist, sendikalı kadınlar ve göçmen kadın örgütleri komiteler kurarak yoğun ajitasyon çalışmalarını yaygınlaştırıyor. 8 Mart'a hazırlanan kadınlar sokak yazılamaları, bildiri dağıtımı, afişleme, bölgesel kitle toplantıları ile üç ayı aşkındır hummalı bir çalışma yürütüyor. Devam eden grev ve blokaj eylemlerinin tüm enerjisini, 8 Mart grevine ve gösterilerine yansıyacağı öngörülüyor. 

Bu yıl 8 Mart'ın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle grev çağrısı ev işleri, yemek, çocuk bakımı, hizmet alanı ve alışverişin bloke edilmesi üzerinde yoğunlaşıyor.

HAYATI DURDURMAK İÇİN ÇOK NEDEN VAR
Kadınların hayatı durdurmak için binlerce nedeni ve haklı gerekçesi var. Kadın katliamları, cinsel şiddet, taciz ve tecavüz en temel sorunlar arasında. Kürtaj hakkının tanınması, özgür yaşam ve kendi bedeni üzerinde kendisinin karar hakkının savunulması, ev işlerinin paylaşımı, ekonomik özgürlük, ırkçılık, ayrımcılık, savaş ve işgal politikalarının son bulması, kamu ve hizmet sektörünün özelleştirilmesine son verilmesi, eğitimde, yasalarda ve toplumda cinsiyetçiliğin sonlandırılması, doğa katliamı, iklim krizine karşı mücadele gibi...

Kısacası ataerkil kapitalist sisteme karşı eşit ve özgür bir toplumsal sistemin yaratılması için kadınlar isyanda ve grevde olacak.

8 Mart'ta kadınlar resmi ve/veya resmi olmayan hizmet ve bakım işlerini durduracak veya yavaşlatacak. Kadınlar hak ve taleplerini görünür kılacak. Kadınların nesilden nesile eşitlik için ayağa kalktığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle, temel hak ve özgürlük talebi kadınların kolektif gücü, iradesi ve grev mücadelesiyle ileri bir ivme kazanıyor. Ataerkil kapitalist sistem her 8 Mart'ta kadınların öfkesini katmerleşerek almaya devam edecek.