8 Ağustos 2022 Pazartesi

Ekolojistler Kadıköy'den seslendi: Madeni başına yıkar da giderim

Çöpler Altın Madeni'nde yaşananların bir kaza değil doğaya ve yaşam alanlarına saldırı olduğunun altını çizen ekoloji aktivistleri Kadıköy'den seslendi, "Madeni başına Anagold yıkar da giderim!"

Erzincan İliç'te yaşanan doğa katliamına karşı çok sayıda kişi Kadıköy Rıhtım'da bir araya geldi. "İliç Türkiye'nin Çernobilidir. Maden sahası derhal kapatılsın", "Doğamıza, suyumuza, havamıza, toprağımıza sahip çıkıyoruz", "Siyanür varsa; su, toprak, buğday, hayat yok" yazılı pankartlar ile doğa katliamına karşı dövizler taşındı. 

Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu, Divriği Kültür Derneği, Divriği Yaşam ve Doğa Platformu, Bakırtepe Çevre Platformu, Malatya Çevre Platformu, Munzur Çevre Derneği, Ekoloji Birliği'nin düzenlediği eylemin basın metninde, şu ifadeler yer aldı: "Kadim Fırat nehrinde Mezopotamya havzasına ölüm akıyor! Medeniyetler beşiği, ekoloji gruplarının mücadelesine rağmen, yıllardır zehir solumaya mahkum ediliyor. Israrla siyanüre, siyanürün kayaçlardan çözdüğü ağır metallere boğduruluyor. Son iki ayda atık havuzunun sızıntısının sürekli hale geldiği Çöpler Altın Madeni'nde yaşananlar bir kaza değil, doğaya ve yaşam alanlarına saldırıdır.

'İŞÇİLERİN VE YÖREDE YAŞAYANLARIN ZEHİRLENMESİNE SEBEP OLDU'
Ülkemizin dört bir yanını tahrip eden sömürü madenciliği ve bunu mümkün kılan siyasi iktidar, çevremize telafisi imkansız hasarlar vermeye devam etmektedir. İkiyüzlülükleri sınır tanımayan şirketler, kâr elde etmek için gelecek nesillere çözülmesi olanaksız problemler devretmektedir. Daha da acı olanı, bunu mümkün kılan hükümet politikalarıdır. Artık kronik bir sorun haline gelmiş bu tutum, geçmişte Bergama, Kütahya ve Gümüşhane'de facialarla sonlandı. Geçtiğimiz günlerde Manisa-Muradiye'de işçilerin ve yörede yaşayanların zehirlenmesine neden oldu.

'EKOKIYIMI DURDURMAK HABİTATA BORCUMUZDUR'
Tüm bu sürecin sonunda, doğa neredeyse büsbütün yok edildiğinde, buralardan çıkarılacak bir miktar altın bunun karşılığı olamaz. Gelecek nesillerin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ellerinden alıp, bölgedeki canlılığın soyunu tükettiğimizde; çıkardığımız altınlar bunları geri getirebilecek midir? Denetimsiz, kontrolsüz ve hovardaca sürdürülen bu sömürge madenciliği faliyetlerine verilen bu skandal ceza hafif bir fırça olmaktan öteye gidememiş, muhtemelen iştahlarını daha da kabartmış ve şımarıklıklarını daha da körüklemiştir. Yaklaşık bir buçuk kilometrekarelik siyanürlü atık su havuzuyla zehirlenen, bir zamanlar insanlara ve doğaya can veren Fırat nehri, bu zalim tavır sürdürülürse artık onyıllarca süre çevreye ölüm ve felaket saçacaktır. Taleplerimiz, en başta şirket tarafından toplumla dalga geçercesine yapılmış saha genişletme başvurusunun reddedilmesi, Çöpler Altın Madeni'nin kapatılması ve ülkemizin her yerinde siyanürlü siyanürsüz altın çıkarılmasının son bulmasıdır. Görevimiz bu ekoyıkımı durdurmak, gelecek nesillere ve bize can sağlayan habitata borcumuzdur!"

'MADENİ BAŞINA ANAGOLD YIKAR DA GİDERİM'
Basın metninin ardından kadınlar Burçak Tarlası türküsünü doğayı katledenlere karşı yeniden derleyerek seslendirdi. Türkünün sözleri şöyle revize edildi: "Sabahtan kalktım ezan sesi var. Ezan sesi değil yar yar maden yası var. Bakın şu deyyusun kaç madeni var, aman da kızlar ne zor imiş siyanür soluması, Fırat Havzasına yar yar gelin olması. Eğdir nefesini yar yar kalkar giderim, madeni başına Anagold yıkar giderim. Elimi salladım değdi siyanüre, intizar eyledim yar yar maden dikene. İlahi Anagold ömrün tükene aman da kızlar ne zor imiş siyanür soluması Fırat Havzasında yar yar gelin olması. Açtırma madeni yar yar kalkar giderim, madeni başına Anagold yıkar da giderim."