26 Haziran 2022 Pazar

Eğitim Sen: Bilim ve emekçi düşmanı AKP

703 sayılı KHK ile kapatılarak teşkilatı ve bütçesi YÖK'e devredilen Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) bünyesindeki öğrencilerin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitimlerine devam etmesi ilgili açıklama yapan Eğitim Sen, "TODAİE Bünyesinde Görev Yapan Akademisyenlerin Haklarının Yok Sayılması Kabul Edilemez" dedi.
703 sayılı KHK ile kapatılarak teşkilatı ve bütçesi YÖK'e devredilen Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) bünyesindeki öğrencilerin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde eğitimlerine devam etmesi ve TODAİE'de görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarından ise 10 tercih alınarak, bir yükseköğretim kurumuna en fazla üç kişi atanacak şekilde yerleştirilmesi kararı ile ilgili Eğitim Sen yazılı açıklama yaptı.
 
"TODAİE bünyesinde görev yapan akademisyenlerin haklarının yok sayılması kabul edilemez" denilen açıklamada şunlar belirtildi: "En köklü üniversitelerin dahi kendi tarihsellikleri içerisinde oluşturduğu birikimin yok sayıldığı bu kurumların tarihine ve akademik geleneklerine saldırı bayrağı açıldığı bir dönemde TODAİE gibi köklü bir kurum da bu uygulamalardan payına düşeni aldı."
 
Kapatma sonrası için yetkilendirilen YÖK'ün "TODAİE’ye ait her türlü araç, gereç, taşınır, taşınmaz, yayın, yayın hakları, kurumsal belge ve arşiviyle birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredilmiştir" kararının hatırlatıldığı açıklamada YÖK araştırma görevlilerinin ve öğretim üyelerinin hak gasbına uğradığı kaydedildi.
 
BİLİM DÜŞMANI AKP
 
Yaşanan hak gasbı şu şekilde açıklandı: "YÖK tarafından yapılan açıklamaya yakından bakıldığında, kabul edilemez olan iki hak gasbı hemen göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki, araştırma görevlilerinin üniversitede 50/d ile istihdamı ya da seçeceği bir meslek yüksekokulunda öğretim görevliliği kadrosunu tercih etmeye zorlanmasıdır. Haliyle söz konusu araştırma görevlilerinin TODAİE’de görevini yürütürken sahip oldukları özlük hakları 50/d istihdamı ile açıkça gasp edilmektedir. Hâlbuki bu araştırma görevlilerinin özlük haklarına en yakın istihdam biçimi olan 33/a kadrosu ile atamalarının yapılması gerekmektedir."
 
"İkinci hak gasbı ise tercihlerine yerleştirilemeyen öğretim üyesi ya da araştırma görevlilerinin istekleri dışında herhangi bir ildeki üniversiteye ya da meslek yüksekokuluna yerleştirilmek istenmesidir. Bu uygulama da açıkça bir bilim insanının hukuksuz biçimde emeğinin, haklarının, geleceğinin, temel hak ve özgürlüklerinin yok sayılması anlamına gelmektedir."
 
TODAİE'NİN HER TÜRLÜ BİRİKİMİ GASP EDİLDİ
 
Açıklamada "AKP, köklü kurumları yeni kurduğu üniversitelere tahvil ederek hem bu kurumları hem de kurumların akademik birikimini tasfiye etmek istemektedir. Üstelik bunu yaparken de bu kurumlarda yıllarca emek vermiş bilim insanlarının sosyal ve özlük haklarının gasp edilmesinde tereddüt dahi etmemektedir" denilerek gerekli adımların atılacağı ifade edildi.