31 Ekim 2020 Cumartesi

'Düzenleme sosyal hizmet çalışanlarını da kapsamalı'

SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Gönül Adıbelli, fiili hizmet süresi zammı ile ilgili yasada yapılacak değişikliğin, sağlık personelinin yanı sıra sosyal hizmet emekçilerini de kapsaması gerektiğine dikkat çekti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, TBMM’de görüşülmekte olan torba yasanın sağlık emekçilerinin taleplerini dikkate alınmadan Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirilmesine tepki gösterdi.

Basın açıklaması yapan SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Gönül Adıbelli, “Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili düzenleme sadece sağlık personelini kapsıyor, bizim talebimiz ise sosyal hizmet emekçilerini de kapsaması" dedi.

Ayrıca teklifin 4. maddesiyle uzman ve uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına ilave ödeme yapılmasına değinen Adıbelli, “Bu düzenlemenin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de kapsayacak biçimde genişletilmesini talep ediyoruz" dedi.

Son olarak teklifin 5. maddesinde uluslararası sağlık hizmeti kapsamında elde edilecek döner sermaye gelirinin dağıtılmasında eşit ve adil bir uygulama bulunmamasına dair konuşan Adıbelli, “Her ne kadar sağlık turizmi anlayışına karşı olsak da adil bir döner sermaye dağıtımı için personele verilecek oranların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” diye belirtti.