23 Mayıs 2022 Pazartesi

Danıştay Başsavcılığı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka aykırı

Danıştay Başsavcılığı, avukat Lalezar Nergiz ve 12 kadının İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin değerlendirme yaptı. Başsavcı Mucukgil, sözleşmeden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptal edilmesi gerektiği yönünde görüş açıkladı.

Danıştay Başsavcılığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka aykırı buldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan avukat Lalezar Nergiz ve 12 kadın, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin Danıştay'a başvuruda bulundu.

Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptaline ilişkin Danıştay 10. Dairesi'nde görülen davaya Danıştay Başsavcılığının görüşünü iletti.

'CUMHURBAŞKANININ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDEN ÇEKİLME YETKİSİ YOK'
Savcı Mucukgil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, Anayasa'nın 87 ve 90. maddelerini hatırlattı. Mucukgil, çekilme kararına dayanak gösterilen 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Cumhurbaşkanına uluslararası sözleşmelerden çekilme yetkisi vermediğini vurguladı.

Danıştay Başsavcılığı adına 10. Daireye gönderilen 6 Ocak 2022 tarihli görüşte şu ifadelere yer verildi: "Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş olan milletlerarası anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasının durdurulması ve sona erdirilmesi hususlarında Cumhurbaşkanına tanıdığı sınırlı yetki dikkate alındığında sözü edilen sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak verilen 19 Mart 2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu kararın iptali gerektiği düşünülmektedir."

'UMUT ETMEK GÜZEL'
Başvuruda bulunan avukat Lalezar Nergiz, Kısa Dalga'ya yaptığı açıklamada, "Açtığımız davada daha önce yürütmenin durdurulmasını reddettiler. İtiraz etmedik karar versinler diye. Savcı tarafından görüş bildirildi. Bugün tebliğ edildi. Bizim iddia ettiğimiz şey savunuluyor görüş yazısında da. Umut etmek için güzel bir şey. Düşünen insanların, hukukçuların olduğunu görmek umut verici. Bizim ve savcının görüşü doğrultusunda karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.