18 Eylül 2020 Cuma

Bütçe hazırlama yetkisi Berat Albayrak'a devredildi

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile referandumla cumhurbaşkanına verilen bütçe hazırlama yetkisi, Maliye Bakanı Berat Albayrak'a devredildi.
Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 213'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ggg) bendiyle 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na eklenen geçici 22'nci madde gereğince; Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verildiği belirtildi.
 
BAŞKANLIK REFERANDUMU İLE YETKİ CUMHURBAŞKANINA VERİLMİŞTİ
 
16 Nisan 2017'de yapılan referandumla Anayasanın 104. Maddesinde değişiklik yapılmış ve bütçe hazırlama yetkisi TBMM'den alınarak Cumhurbaşkanına verilmişti.