9 Mayıs 2021 Pazar

Birleşik Gençlik Meclisleri kuruluyor

Toplumsal muhalefetin motor gücü olan gençlik örgütleri, antifaşist mücadeleyi birleşik mücadele ile büyütmek için Birleşik Gençlik Meclisleri'ni kuruyor. Birleşik mücadelenin gençliğin mayasında olduğunu belirten gençlik örgütlerinin temsilcileri, "Amacımız eylemlerde daha kitlesel olmak değil, daha kitlesel bir gençlik örgütlenmesi yaratmak. Bugünün ihtiyacının bu olduğunu düşünüyoruz" dedi. Birleşik Gençlik Meclisleri, yarın yapacakları basın toplantısı ile kuruluşunu ilan edecek.

AKP'nin saldırılarıyla hedef aldığı gençlik örgütleri, tüm saldırılara rağmen sokakta sözünü söylemekten vazgeçmedi. Özellikle Suruç katliamının yıldönümlerinde bir araya gelen gençlik örgütleri, birleşik mücadelenin ne kadar önemli olduğunu tüm emekçi sol harekete gösteriyor. 

Bugüne kadar çeşitli gündemlerde bir araya gelen örgütler, eylemde birlik pratiğini daha ileriye taşımak hedefiyle Birleşik Gençlik Meclisleri'ni kurma kararı aldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi, Dev-Güç, Sosyalist Öğrenci Hareketi (SÖH), Yeni Demokrat Gençlik (YDG), Devrimci Öğrenci Birliği (DÖB) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) tarafından oluşturulan Birleşik Gençlik Meclisleri, yarın HDP Bağcılar İlçe Örgütü'nde basın açıklaması ile kuruluşunu ilan edecek.

"Gençliğin birleşik mücadele örgütü olma" hedefiyle kurulan Birleşik Gençlik Meclisleri, öğrenci, işçi, kadın, LGBTİ+ gençlerin akademik ve demokratik hakları, parasız, bilimsel, anadilde ve nitelikle eğitim talebi için, demokratik liseler için, genç kadınlara yönelik taciz, tecavüz ve katliamlara, cinsiyetçi eğitime karşı, farklı uluslardan gençlerin hakları için, doğanın ve yaşam alanlarının talan edilmesine karşı mücadele edecek. Bu talepleri daha geniş gençlik kesimlerine taşıyacak ve örgütlenecek.

SGDF Eşbaşkanı Deniz Bahçeci ve DÖB'den Çağlar Karabulut ile Birleşik Gençlik Meclisleri'nin hangi ihtiyacın ürünü olduğu, amaç ve hedeflerine ilişkin konuştuk. 

Bahçeci ve Karabulut'un ETHA'nın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

'BİRLEŞİK MÜCADELE TARİHSEL BİR ZORUNLULUK'

Birleşik Gençlik Meclisleri, hangi ihtiyacın ürünü olarak doğdu?
Çağlar Karabulut: Gençlik örgütleri olarak değişik gündem ve zamanlarda bir araya geldik. Bu sol sosyalist hareketin mayasında olan bir şey. Türkiye ve Kürdistan'da, hatta dünyanın dört bir yanında devrimci çıkış var. Bu nedenle günümüzün yakıcı sorunu, acil ihtiyacı; sadece savunma ve direniş temelinde bir araya gelmek değil, mücadeleyi ileriye taşımak, devrimin örgütlenmesini hızlandırmaktır.

Gençliğin ve tüm kesimlerin en geniş birliğini sağlamak, faşizm koşullarında gerekli. Bu birlikteliğin ilkeli ve çeşitli tartışmalardan muaf, hızlı şekilde hareket eden bir birliktelik olması gerekiyor. Eylemde birlik, söylemde ortaklık, kolektif akıl geliştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda Birleşik Gençlik Meclisleri'nin tarihsel bir önemi var. Ancak bu şekilde tarihin tekerleğini ileriye döndürebileceğimizi düşünüyoruz.

Deniz Bahçeci: Bunun bir tarihsel zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Aslında birleşik mücadele, gençlik hareketinin önemli bir karakteri ve mayası. '68 yılında Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) ya da DEV-GENÇ gibi gençlik mücadelesinin öncü örgütleri vardı. Her ne kadar sonraki yıllarda DEV-GENÇ gibi kitlesel ve militan bir merkezi örgütlenme kurulamamış olsa da, benzer girişimler oldu.

Hem gençlik hareketini ve mücadelesini, yeni bir tarzda, daha güçlü örgütleyebilmek için birleşik mücadelenin tarihsel bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz, hem de bu güncel politik bir ihtiyaç. Bugün gençlik mücadelesinin önünün birleşik bir hattan açılacağını düşünüyoruz.

Özellikle Suruç katliamından sonra çok sayıda gençlik örgütü bir araya geldi, adalet talebini yükseltti. Sonrasında memleketin ve gençliğin belli başlı sorunlarına dair söz söylemek için de eylem birliği şeklinde yan yana geldik. En nihayetinde bunun da başka bir formda kendisini geliştirmesi gerektiğini düşüyoruz. Eylem birlikleri, politik mücadelenin ihtiyaçlarını başlı başına karşılamıyor. Daha geniş gençlik kitleleri ile buluşmak, onları belli bir örgütsel form ve politik hedef etrafında örgütlememiz gerekiyor. Bu adım da daha uzun vadeli düşünülerek atılmış stratejik bir adımdır. Verili olanla yetinmemek, daha geniş antifaşist kitlesel bir mücadele örgütleyebilmek ve bunun da örgütsel formunu oluşturmak için Birleşik Gençlik Meclisleri'ni kurma kararı aldık.

'MECLİS TİPİ ÖRGÜTLENME İÇİNDE HER GENÇ KENDİ SÖZÜNÜ SÖYLEYECEK'

Dünden farklı olarak nasıl bir değişim ortaya çıkacak?
Çağlar Karabulut:
Dün salt eylem birliği temelinde bir araya geliyorduk. Örgütler yine bulundukları alan ve yerellerde kendi çalışmalarını ayrı ayrı yapıyor, kendi kitlelerini harekete geçiriyordu. Örgütler yine bunu yapacak ama Birleşik Gençlik Meclisleri de ayrı bir örgüt şeklinde örgütlenecek. 

Bu form, başka bir form işte. Meclis tipi ve ayrı bir örgütlenme. Gençlik örgütlerinin kurduğu ancak daha geniş formda bir örgütlülük olacak. Bir örgütsel yapı içinde yer almayan ama mücadele etmek isteyen insanlar da Birleşik Gençlik Meclisleri'nde çalışma yürütebilecek. Şimdiye kadar bunu sağlayamıyorduk, örgütler oturup toplantı yapıp, karar alıyordu, sonucunda da eylemlerini koyuyordu. Çoğu zaman o örgütlerde yer almayan insanlar gelmiyordu, gelemiyordu bu eylemlere. Ama Birleşik Gençlik Meclisleri'ne katılan herkes, herhangi bir siyasete ait olmadan gelip, doğrudan aktif siyasetin içerisinde mücadele edebilecek, kendi sözünü söyleyebilecek. Kendi pratiğini bu örgütlenmenin bir parçası haline getirebilecek.

'KİTLESEL GENÇLİK ÖRGÜTLENMESİ YARATMAK İSTİYORUZ'
Amacımız eylemlerde daha kitlesel olmak değil, daha kitlesel bir gençlik örgütlenmesi yaratmak. Bugünün ihtiyacının da bu olduğunu düşünüyoruz.

Peki Birleşik Gençlik Meclisleri ne yapacak, hangi hattan yürüyecek?
Deniz Bahçeci: Özellikle son beş yıldır ortaya konulan eylem birliği bu tartışmaların da ortaya çıkması ve şekillenmesine nesnel katkılar sundu. Toplam emekçi sol içerisinde birleşik mücadele ve cepheleşme yeteneğinin zayıfladığı dönemde, gençlik hareketi, pratiğiyle öne çıktı. Suruç anmaları, polis şiddetine karşı yapılan eylemler önemli örneklerden. Biz de bunun üzerine basarak ve bunu aşacak bir formda örgütlenmek istiyoruz.

Meclislerin, örgütsel sistemini de inşa ettiğimiz, daha uzun vadeli politik hedefler belirleyen bir yapısı olacak.

Temel karakteri de, birincisi antifaşist bir gençlik hareketi örgütlenmesi olacak. Bunu, kitlelerin içerisinde, kitlelerle birlikte inşa edecek. Tarihsel olarak bu bakımdan DEV-GENÇ örgütlenmesine benzetilebilir, biçim ve öz itibariyle.

Güncel olan ihtiyaç da, bunu sokakta inşa etmek. Politik olarak; toplamda gençliğin sorunlarını, geleceksizlik, KYK borçları, üniversitelerdeki eşitsiz ve niteliksiz eğitim önümüze koyduğumuz mücadele başlıkları. Ama kendimizi gençliğin gündemleriyle sınırlamayacağız aynı zamanda savaş, sömürü, işgal, ekonomik kriz gibi toplamda memleketin diğer gündemlerine dair de söz söylediğimiz bir hat öreceğiz. Kuruluşumuzu ilan ettikten sonra daha net bir hareket planı belirleyeceğiz.

'KADIN, İŞÇİ, ÜNİVERSİTE MECLİSLERİ KURACAĞIZ'

Meclis'ler nasıl örgütlenecek?
Çağlar Karabulut:
Bir buçuk yıldır bu tartışmaları yapıyoruz. Tartışmalarımıza yerellerden başladık öncelikli olarak. Yerellerden, gençliğin bulunduğu alanlarda meclisler oluşturulacak. Genç kadın meclisleri, işçi gençlik meclisleri, üniversite vb. meclisleri örgütleyeceğiz. Tüm bu meclislerin birleştiği bir çatı meclisi oluşturulacak.

Antifaşist mücadele bugün gençliğin mücadelesi bakımından nerede duruyor?
Çağlar Karabulut: Faşizm, faşist saldırılar gençlik bakımından çok daha yakıcı bir sorun, toplumun diğer kesimleri için olduğu gibi.

Bunun adını koyarak 'ben antifaşistim' deyip de örgütlenmekten çekinen insanlar var. Doğrudan sol sosyalist örgütlerin dağınık olmasının da etkisi var elbette. Faşizmin bir yönetim biçimi olduğunu, kendi hayatında yaşadığı günlük sorunların buna bağlı olduğunu, ciddi bir şekilde geleceksizlik ve ekonomik sıkıntıdan dolayı bunalım yaşayan bir gençlik kitlesi var. Bunu bilince çıkarmamış, kavrayamamış olan gençlik kitlelerine sorunun kaynağını kavratmak, örgütlemek bugün bakımından önceliğimiz.

Bilinçli olmasa da gençliğin bir öfkesi var, biz bu öfkeyi örgütleyeceğiz. Bunun ne kadar önemli olduğunun devlet de farkında. Bu nedenle attığımız adımdan korktuğunu da çok iyi görüyoruz. Yaptığımız en demokratik talepli eyleme yönelik polis saldırıları da bunun kanıtıdır.

'AMACIMIZ GENÇLİK HAREKETİNİ ANTİFAŞİST KARAKTERDE ÖRGÜTLEMEK'

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Deniz Bahçeci: Biz politik bir iddia ile yola çıktık. '68'de olduğu gibi yaratılan bir devrimci dalga yok belki ama kapitalizmin krizi, muazzam bir devrimci potansiyel oluşturuyor bugün bakımından. Dünyanın her yerinde ayaklanmalar var ve bu ayaklanmaların karakterini de aslında gençlik kitleleri oluşturuyor. Burası bakımından da bizim hedefimiz gençlik hareketini, antifaşist bir karakterle örgütlemek, birleşik devrimci bir önderlik oluşturabilmek. Temel iddiamız ve hedefimiz bu. Bunun için de 6 gençlik örgütü olarak sorumluluk üstlendik. Gençlik örgütleri olarak antifaşist mücadeleyi büyütüp, gençliğin isyanını, öfkesini sokaklarda örgütleyip önemli bir güç haline getirmek istiyoruz.

Çağlar Karabulut: Geleceği çalınan, işsizlikle boğuşan, cinsel kimliğinden dolayı, farklı bir ulusa ait olduğu için ezilen, sömürülen gençlerin sorunlarının kaynağı kapitalizmdir, bu sistemdir. Bu sistemi birlikte mücadele ederek sona erdirebiliriz. Tüm gençliği Birleşik Gençlik Meclisleri'nde örgütlenmeye ve 16 Kasım Pazar günü HDP Bağcılar İlçe binasında yapacağımız etkinliğimize davet ediyorum.