4 Haziran 2020 Perşembe

Aziz Çelik: Düzenleme işçiyi 1.177 lira ödenek ile açlığa mahkum edecek

İktidarın "İşsizlik yasaklanıyor" diye sunduğu değişiklik ile işçiler 1.177 lira ödenek ile sefalete mahkum edilecek. Sendika uzmanı Aziz Çelik, işçilerin ayda 1.177 lira ödenek ile açlığa mahkum edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor, böylece işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin devreden çıkarıldığını söylüyor.

Sendika uzmanı ve akademisyen Aziz Çelik, iktidarın "İşsizlik yasaklanıyor" şeklinde sunduğu son yasa hazırlığını değerlendirdi.

Söz konusu kanun taslağı ile 4857 sayılı İş Kanunu'na geçici bir madde eklenecek.

Çelik'in twitter adresinden paylaştığı bilgilere göre, taslakta, "25. maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinde gösterilen sebepler dışında işçilerin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilemez" deniliyor.

Böylece, 25 maddenin birinci fıkrasının ikinci kısmında  yer alan "ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler" hariç her türlü işten çıkarma yasaklanıyor.

Çelik, düzenlemenin ücretsiz ayrılacak çalışanlara yapılacak ödemeler konusunda ciddi sorunlar taşıdığını belirtiyor.

Buna göre, 15 Mart 2020'den bu yana ücretsiz izne ayrılmış ve bundan sonra ayrılacak işçilere ve işten çıkarılan ancak işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarını yerine getiremeyen işçilere İşsizlik Sigortası Fonundan ödeme yapılması planlanıyor.

Çelik, "İşte sorun tam da burada başlıyor" diyor ve ekliyor: "Bu işçilere her gün için 39,24 TL (aylık 1.177 TL) ödeme yapılması planlanıyor. Bu miktar asgari ücretle çalışan bir işçiye ödenen işsizlik ödeneği ile aynı düzeyde.

Böylece ücretsiz izne çıkarılan işçilere işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden çok daha düşük ödeme yapılması planlanıyor. Kısa çalışma ödeneği uygulanacak olsa 1.752 TL ile 4.381 TL arasında ödenek alacak işçiye sadece 1.177 TL ödenecek. Bu vahim bir durumdur."

Çelik söz konusu düzenlemeyi, "Bu yolla işten çıkarmaların yasaklanması düzenlemesi işçinin ayda 1.177 TL'ye mahkum edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca bu durum kısa çalışma ödeneğinin de bypass edilmesine yol açıyor" şeklinde yorumladı.

İşçilerin ayda 1.177 lira ödenek ile açlığa mahkum edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor, böylece işsizlik ve kosa ödeneklerinin devreden çıkarıldığını söylüyor.

Sendika uzmanı Çelik'in önerisi şöyle:

"İşten çıkarılması yasaklanan ve işveren tarafından çalıştırılmayıp ücretsiz izne çıkarılan işçilere en az asgari ücret düzeyi olmak (2.325 TL) üzere, mevcut ücretlerine paralel olarak  kısa çalışma ödeneğine uygun (4.381 TL'ye kadar) ödeme yapılmalıdır."

Çelik, yasa için, "İşten çıkarma yasağının yanında ücretsiz izin uygulamasına gerek yoktur. Bu abesle iştigaldir. İşten çıkarma yasağı durumunda kısa çalışma ödeneği uygulanabilir. Bunun yerine ayda 1.177 TL'ye ücretli izin icadı işçiye daha az para vermek için yapılıyor" dedi.