31 Ekim 2020 Cumartesi

AYM: Tutukluya gazete ve derginin verilmemesi hak ihlali

Anayasa Mahkemesi bazı kitaplarla birlikte Demokratik Ulus gazetesi ve Özgür Halk dergisinin hapishanedeki tutukluya verilmemesini ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi.
Anayasa Mahkemesi, hapishanedeki Yaşar Aslan'a gönderilen kitap, dergi ve gazetelerin cezaevi yönetimince engellenmesi ve tutukluya verilmemesini ifade özgürlüğü ihlali kapsamında değerlendirdi. 
 
Mezopotamya Ajansı'ndan Hayri Demir'in haberine göre; Sincan 2 No'lu F Tipi Hapishane idaresi, tutuklu bulunan Aslan'a kargo ile gönderilen PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çeşitli kitapları ile Demokratik Ulus gazetesi ve Özgür Halk dergisini vermedi. Cezaevi Eğitim Komisyonu, söz konusu kararının gerekçesini de "dergi ve gazetelerin verilmesi halinde başvurucunun mensubu olduğu terör örgütüyle olan bağının zayıflamayacağını, aksine başvurucunun terör örgütünün hedefleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğini ve örgütle olan bağının kuvvetleneceğini, bu durumun cezanın infazı ile ulaşılmak istenen temel amacı ortadan kaldıracağı" iddiasına dayandırdı.
 
Aslan, bu karara karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliği'ne başvuruda bulundu. Ancak bu başvuru da reddedildi. Bunun üzerine konuyu ifade özgürlüğünün ihlali kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan Aslan'ın bu başvurusu karara bağlandı. 
 
'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE'
 
AYM, her ne kadar söz konusu kitaplar hakkında toplatma kararı bulunması nedeniyle başvuruya "kabul edilemez" hükmü verse de gazete ve derginin Aslan'a verilmemesini ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirdi.
 
Başvuruyu "esas yönünden" değerlendiren AYM, hükümlü olan başvurucuya gönderilen yazılı bir dokümanın kendisine verilmemesinin, haber veya fikir alma özgürlüğü ve dolayısıyla ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale oluşturduğu sonucuna vardı.
 
AYM kararında Aslan'a verilmeyen yayınlar için "cinsi, içeriği, yayımlayanı ve sorunlu görülen kısımların hangileri olduğu belirtilmeli ve mahpusa verilmesi sakıncalı bulunan kısımların detaylı analizi yapılmalıdır" ifadesi de cezaevi idaresinin yayınları vermeme konusundaki kararın keyfi alındığını gözler önüne serdi.
 
TAZMİNATA RET
 
Kararda, hapishane idaresinin kararına atıf yapılarak, "Başvuruya konu dergi ve gazete biçimindeki yazılı dokümanların başvurucuya verilmemesinin demokratik bir toplumda gerekli olduğu ilgili ve yeterli bir gerekçe ile gösterilebilmiş değildir" denildi. AYM, bu gerekçelerle Anayasa'nın 26'ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar kıldı. Aslan'ın tazminat talebi için ise ifade özgürlüğünün ihlal edildiğinin tespiti ile kararın, yeniden yargılama yapmak üzere ilgili yargı merciine gönderilmesine hükmedilmesinin yeterli olacağı değerlendirilerek, tazminat talebinin reddine hükmetti.