4 Ekim 2022 Salı

AVEG-KON kampında kadın özgürlük mücadelesi ve örgütlenme sorunları tartışıldı

AVEG-KON tarafından düzenlenen kampta, kadın özgürlük mücadelesi ve örgütlenme sorunlarına ilişkin söyleşi yapıldı. Söyleşide, dünyada küresel çapta yükselen kadın isyanına rağmen örgütlenme konusunda yaşanan sorunlar ele alındı.

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu'nun (AVEG-KON) düzenlediği kampta, kadın özgürlük mücadelesi ve örgütlenme sorunları ele alındı.

Kamp alanında düzenlenen söyleşide, dünyada küresel çapta yükselen kadın isyanlarına karşın kadın kitlelerinin örgütlenmesi noktasında yaşanan sıkıntılar tartışıldı. Katılımcıların konu ile ilgili düşünce ve önerilerinin alındığı söyleşide, Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB) Koordinasyonu adına sunum yapıldı.

Kadınların, 8 Mart kadın grevi ile erkek egemen sistemin kapitalist sömürü çarklarına meydan okuduğu ve tüm egemenlik alanlarına dair politik bir tutum aldığı vurgulanan sunumda, kadına yönelik şiddet ve toplumsal yaşamdaki talepleri etrafında yürütülen mücadelede kadınların cins bilincinde yaşanan gelişmeye işaret edildi.

Temel sorunun milyonlarca kadının ortaya çıkardığı hareketin hangi zeminde örgütlü mücadeleye  dönüştürüleceği olduğunun altı çizilen sunumda, karma örgüt ve kurumlarda erkeklerin üstlendiği rol, görevlerin pratik yansıması üzerinde duruldu.

İşçi, emekçi ve ev emekçisi kadınların erkek egemen kapitalist düzene karşı mücadeleye katılmalarının özel bir çalışma gerektirdiği belirtilen sunumda, "Onları düzene karşı mücadeleye çekmenin bir aracı olarak sosyalist kadın hareketini yaratmak, ancak kadınların sorunlarına özel ilgi, çalışmalarına teşvik ve bir örgüt içinde yaşayacakları eğitim ve deneyimle mümkün olacak" denildi.

KADIN HAREKETİ MİLİTANLAŞIYOR
Avrupa'daki kadın hareketinin antikapitalist mücadele taleplerini dünden farklı olarak daha fazla mücadele konusu edindiği ve özellikle genç kadınların kadın özgürlük mücadelesi içerisinde yer alış biçimlerinin militanlaştığı kaydedilen sunumda, kadınların kendilerine ve başka kadınlara yönelik şiddet karşısında hesap sorma pratiklerinin geliştiğine işaret edildi.

Söyleşide, son olarak temel sorunlardan biri olduğu belirtilen örgütlenme sorunları ve kadın kitle çalışması ve onun araçlarının kurulması, politika yapış tarzı, hedef ve amaçları üzerinde tartışmalar yapıldı.

Canlı tartışmaların yaşandığı söyleşide işçi, emekçi, göçmen ve genç kadınlar arasında politik çalışmaların önemi, kullanılan yöntem ve araçlar üzerinde duruldu.