13 Temmuz 2020 Pazartesi

9 kurum 'istismar yasasına' video ile dikkat çekti

Meclis'e getirilmesi planlanan "çocuk istismarına evlilik yolu ile af" tasarının çocuk evliliklerini meşrulaştıracağı uyarısında bulunan 9 kurum, çektikleri video aracılığıyla kamuoyuna seslendi.

Fisa Çocuk Hakları Merkezi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube Çocuk Hakları Komisyonu, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Türk Psikologlar Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Roman Hakları Derneği, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı ve Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği Meclis'e getirilmesi planlanan "çocuk istismarına evlilik yolu ile af" tasarısına dikkat çekmek amacıyla video yayınladı.

Tasarının yasalaşması ile çocuk evliliklerin meşrulaşacağı uyarısında bulunan kurum temsilcileri video aracılığıyla şöyle seslendi:

Fisa Çocuk Hakları Merkezi: Tasarı, cinsel istismara uğrayan bir çocuğu, evlilik yoluyla, kendisini istismar eden kişiyle bir arada yaşamak zorunda bırakıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi: Türkiye'nin de imzacı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre; 18 yaş altındaki tüm bireyler çocuktur. Türk Ceza Kanunu da çocuğu; 18 yaşını doldurmamış kimse olarak tanımlar.

İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Çocuk Hakları Komisyonu: Türkiye, çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarında dünyada 3'üncü sırada. Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda 3 kat arttı. Türkiye'deki cinsel suçların yüzde 46'sı çocuklara karşı işleniyor.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi: Çocukların evlendirilmesi, eğitimden uzaklaşmalarına yol açıyor, şiddete ve istismara maruz kalma risklerini artırıyor. Özellikle cinsel istismarın ardından gerçekleşen evlilikler, çocukları değersizleştiriyor ve üstesinden gelemeyecekleri psikolojik sorunlarla karşı karşıya bırakıyor.

Türk Psikologlar Derneğİ: Çocukların cinsel istismar failiyle evlendirilmesi, "erken yaşta evlilik" diye tanımlanamaz. Çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçu evlilik yoluyla aklanamaz.

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Tüm bu sebeplerle: yasa tasarısının yalnızca akran ilişkisinden kaynaklı geçmişte yaşanmış olan mağduriyetleri giderecek biçimde düzenlenmesi için çağrı yapıyoruz. İki çocuğun 'akran' kabul edilebilmesi için, aralarındaki yaş farkının en fazla üç olması gerektiğini de özellikle belirtiyoruz.

Roman Hakları Derneği, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı: Cinsel istismarı önlemek için, Türk Ceza Kanunu'nda gerekli yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını, Medeni Kanunda evlenme yaşının, hiçbir gerekçeyle esnetilemeyecek biçimde 18 olarak düzenlenmesi gerektiğini tekrar söylüyoruz. Çünkü erken yaşta evlilik şiddettir.

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği Yasal düzenlemelerle ortaya çıkabilecek risklerden endişe duyuyor ve Türkiye Devleti'ne ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklı çocukları koruma yükümlülüğünü bir kez daha hatırlatıyoruz. Çocuk istismarının affı olmaz.